Home Posts Chuyển đổi lương gross sang net
Gross-to-net
Cancel

Chuyển đổi lương gross sang net

Biểu đồ trực quan và giải thích chi tiết cách tính bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, lương net (thực nhận).
Thu nhập gross
/
Tỷ giá
1 USD = VND
Số người phụ thuộc
Căn cứ đóng bảo hiểm
/
Nơi làm việc
Thu nhập gross
Bảo hiểm
Thuế TNCN
Thu nhập net
Chạm để xem chi tiết
Thu nhập gross 100%
Bảo hiểm
Thuế TNCN
Thu nhập thực nhận (Net)